Tiêu đen

Cung cấp tiêu hạt còn vỏ (tiêu đen). Tiêu đen nhà trồng tại khu vực Định Quán - Đồng Nai. Vường tiêu không sử dụng thuốc khán sinh chống chết nguyên trụ tiêu (Một chất kháng sinh cực mạng, bơm xuống đất để chống vi sinh hại cây tiêu)  

Chất lượng tiêu loại 1, đủ cân , không lẫn tạp chất, ...

 

  • 01/01/2014  
  •  
  •  
  • Đồng Nai  

Ý kiến

  • 50 000 (VNĐ) / Nửa kg
  • 1(Nửa kg)

Mua ngay

  • Nửa kg

Thông tin liên quan