Tuyển Dụng

RealFood đang có nhu cầu mở rộng thị trường, cần tuyển các công tác viên để hợp tác phát triển ở các khu vực lân cận. 

Tuyển dụng 5 nhân viên phục vụ lương cao

Mô tả :

 

 

 RealFood